THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 068 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
25-09-2020 019 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
24-09-2020 082 | 04 TRÚNG 3C: 082 | TRƯỢT
23-09-2020 701 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41
22-09-2020 487 | 87 TRƯỢT | TRÚNG SL: 87
21-09-2020 756 | 54 TRƯỢT | TRÚNG SL: 54
20-09-2020 042 | 06 TRÚNG 3C: 042 | TRÚNG SL: 06X2
19-09-2020 003 | 87 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2020 290 | 13 TRÚNG 3C: 290 | TRƯỢT
17-09-2020 170 | 97 TRÚNG 3C: 170 | TRÚNG SL: 97
16-09-2020 572 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2020 031 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2020 489 | 31 TRÚNG 3C: 489 | TRÚNG SL: 31X2
13-09-2020 464 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
12-09-2020 880 | 71 TRÚNG 3C: 880 | TRÚNG SL: 71
11-09-2020 139 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT