THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 57 TRƯỢT
04-05-2021 10 TRÚNG BT: 10
03-05-2021 83 TRÚNG BT: 83
02-05-2021 64 TRÚNG BT: 64
01-05-2021 56 TRÚNG BT: 56
30-04-2021 27 TRÚNG BT: 27
29-04-2021 26 TRÚNG BT: 26
28-04-2021 08 TRÚNG BT: 08
27-04-2021 14 TRÚNG BT: 14
26-04-2021 86 TRÚNG BT: 86X2
25-04-2021 57 TRÚNG BT: 57
24-04-2021 66 TRÚNG BT: 66
23-04-2021 52 TRÚNG BT: 52
22-04-2021 01 TRÚNG BT: 01
21-04-2021 51 TRÚNG BT: 51
20-04-2021 11 TRÚNG BT: 11