THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 88 TRÚNG BT: 88
25-09-2020 17 TRÚNG BT: 17
24-09-2020 80 TRÚNG BT: 80
23-09-2020 51 TRÚNG BT: 51
22-09-2020 06 TRÚNG BT: 06
21-09-2020 35 TRÚNG BT: 35
20-09-2020 06 TRÚNG BT: 06X2
19-09-2020 79 TRÚNG BT: 79
18-09-2020 80 TRÚNG BT: 80
17-09-2020 30 TRÚNG BT: 30
16-09-2020 97 TRÚNG BT: 97
15-09-2020 29 TRÚNG BT: 29
14-09-2020 79 TRÚNG BT: 79
13-09-2020 40 TRÚNG BT: 40
12-09-2020 24 TRÚNG BT: 24
11-09-2020 91 TRÚNG BT: 91