THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 6-9 | 96 68 | 39 74 76 34 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 68 | TRÚNG LÔ: 74 76 34
25-09-2020 1-8 | 32 15 | 11 35 18 15 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 15 | TRÚNG LÔ: 11 18X2 15
24-09-2020 6-1 | 84 75 | 70 48 86 81 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG LÔ: 48 86
23-09-2020 1-1 | 32 20 | 18 26 83 10 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 32 20 | TRÚNG LÔ: 18 26 10
22-09-2020 8-6 | 47 08 | 25 81 67 17 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG LÔ: 25 67 17
21-09-2020 3-7 | 99 39 | 63 29 16 11 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 63 29 11
20-09-2020 4-2 | 37 53 | 35 92 06 79 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35 06X2 79
19-09-2020 0-4 | 43 19 | 53 68 74 82 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG LÔ: 53X2 68X2 82
18-09-2020 9-0 | 13 62 | 53 41 01 61 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG LÔ: 53 41 01
17-09-2020 7-1 | 06 31 | 38 78 33 43 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 06 31X2 | TRÚNG LÔ: 38 78
16-09-2020 8-2 | 93 33 | 93 82 94 97 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 93 33X2 | TRÚNG XIÊN 4: 93 82 94 97
15-09-2020 2-0 | 27 53 | 12 31 08 63 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG LÔ: 08 63
14-09-2020 8-9 | 39 63 | 32 31 43 81 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 39 63 | TRÚNG LÔ: 31X2 43
13-09-2020 6-3 | 44 33 | 93 25 03 39 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG LÔ: 39
12-09-2020 7-2 | 19 77 | 77 04 87 06 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG LÔ: 04 87
11-09-2020 2-9 | 81 51 | 28 50 51 79 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 81 51 | TRÚNG LÔ: 28 51 79