THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 5-6 | 76 37 | 88 33 02 64 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG LÔ: 88 33 02
04-05-2021 8-0 | 16 68 | 70 48 84 10 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 16 68 | TRÚNG LÔ: 70 10
03-05-2021 2-5 | 40 74 | 92 41 37 64 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 40 74 | TRÚNG LÔ: 41 37
02-05-2021 7-8 | 10 78 | 80 52 97 10 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 10 78 | TRÚNG LÔ: 52 97 10
01-05-2021 6-3 | 48 68 | 56 28 13 69 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 48 68 | TRÚNG LÔ: 56 28X2 13
30-04-2021 3-8 | 89 56 | 27 39 15 72 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 89 56 | TRÚNG LÔ: 27 39
29-04-2021 1-7 | 53 26 | 23 36 16 84 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 53X2 26 | TRÚNG XIÊN 4: 23 36 16 84
28-04-2021 1-3 | 98 71 | 34 08 96 05 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 98 71X2 | TRÚNG LÔ: 08 96 05
27-04-2021 3-3 | 73 29 | 99 15 12 74 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 73 29 | TRÚNG LÔ: 99 12
26-04-2021 5-2 | 65 33 | 84 14 54 96 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG LÔ: 84 14 96
25-04-2021 5-8 | 40 23 | 06 64 99 12 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 40 23 | TRÚNG XIÊN 4: 06 64 99 12
24-04-2021 7-5 | 47 52 | 89 25 39 75 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG LÔ: 89 25
23-04-2021 6-0 | 27 76 | 67 32 52 77 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 67 32 52 77
22-04-2021 9-0 | 38 46 | 60 52 67 26 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 38 46 | TRÚNG LÔ: 60 67X2
21-04-2021 4-5 | 37 55 | 34 95 98 99 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 37 55 | TRÚNG LÔ: 34 99
20-04-2021 5-6 | 20 90 | 51 54 56 88 TRƯỢT | TRÚNG ST: 20 90 | TRÚNG LÔ: 51 56 88