THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6
04-05-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-05-2021 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
02-05-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
01-05-2021 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
30-04-2021 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-04-2021 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
28-04-2021 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
27-04-2021 1-1 TRƯỢT
26-04-2021 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2
25-04-2021 5-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-04-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
23-04-2021 5-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-04-2021 7-1 TRƯỢT
21-04-2021 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
20-04-2021 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5