THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
25-09-2020 0-7 TRƯỢT
24-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8
23-09-2020 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1
22-09-2020 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
21-09-2020 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
20-09-2020 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4
19-09-2020 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
18-09-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-09-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2020 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
15-09-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-09-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
12-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-09-2020 1-8 TRƯỢT