THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 69 | 069 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG 3C: 069
25-09-2020 18 | 008 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRƯỢT
24-09-2020 93 | 083 TRÚNG LÔ: 93 | TRƯỢT
23-09-2020 11 | 712 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRƯỢT
22-09-2020 85 | 485 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2020 57 | 756 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
20-09-2020 32 | 042 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG 3C: 042
19-09-2020 04 | 004 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG 3C: 004
18-09-2020 90 | 290 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG 3C: 290
17-09-2020 60 | 170 TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG 3C: 170
16-09-2020 82 | 583 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-09-2020 30 | 030 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 030
14-09-2020 89 | 489 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG 3C: 489
13-09-2020 53 | 464 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2020 90 | 870 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2020 39 | 129 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 129