THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 67 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
04-05-2021 81 | 68 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG BT: 68
03-05-2021 26 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
02-05-2021 78 | 79 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 79
01-05-2021 65 | 57 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 57
30-04-2021 37 | 08 TRƯỢT | TRÚNG BT: 08
29-04-2021 16 | 23 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 23
28-04-2021 13 | 85 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
27-04-2021 43 | 39 TRƯỢT | TRÚNG BT: 39
26-04-2021 51 | 65 TRƯỢT | TRÚNG BT: 65
25-04-2021 68 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07X2
24-04-2021 77 | 04 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG BT: 04
23-04-2021 60 | 53 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 53
22-04-2021 91 | 77 TRƯỢT | TRÚNG BT: 77
21-04-2021 55 | 77 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 77
20-04-2021 75 | 10 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 10X2