THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 68 | 76 TRÚNG LÔ: 68 | TRÚNG BT: 76
25-09-2020 18 | 93 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG BT: 93
24-09-2020 82 | 30 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 30
23-09-2020 11 | 10 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG BT: 10
22-09-2020 85 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58
21-09-2020 57 | 51 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 51
20-09-2020 42 | 31 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 31
19-09-2020 14 | 21 TRÚNG LÔ: 14 | TRƯỢT
18-09-2020 90 | 63 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 63
17-09-2020 70 | 30 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 30
16-09-2020 82 | 92 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 92
15-09-2020 30 | 89 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 89
14-09-2020 89 | 83 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRƯỢT
13-09-2020 53 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
12-09-2020 80 | 04 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 04
11-09-2020 29 | 54 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 54