THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 55 | 44 TRƯỢT | TRÚNG SL: 44X2
04-05-2021 71 | 77 TRƯỢT | TRƯỢT
03-05-2021 34 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 78 | 79 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 79
01-05-2021 65 | 20 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 20X2
30-04-2021 36 | 19 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG SL: 19
29-04-2021 16 | 63 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
28-04-2021 23 | 50 TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG SL: 50
27-04-2021 33 | 69 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG SL: 69
26-04-2021 52 | 22 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
25-04-2021 78 | 81 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
24-04-2021 67 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
23-04-2021 61 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
22-04-2021 92 | 67 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG SL: 67X2
21-04-2021 55 | 00 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
20-04-2021 74 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT