THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 69 | 83 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 83X2
25-09-2020 18 | 78 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG SL: 78X2
24-09-2020 82 | 05 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 05X2
23-09-2020 21 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2020 96 | 76 TRƯỢT | TRÚNG SL: 76
21-09-2020 48 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
20-09-2020 42 | 05 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG SL: 05
19-09-2020 05 | 96 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2020 90 | 12 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG SL: 12X3
17-09-2020 80 | 86 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2020 82 | 34 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-09-2020 30 | 01 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
14-09-2020 89 | 31 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG SL: 31X2
13-09-2020 64 | 01 TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG SL: 01X2
12-09-2020 81 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2020 29 | 93 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG SL: 93X2