THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 69 | 29 50 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG ST: 29 50
25-09-2020 18 | 65 91 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG ST: 65 91
24-09-2020 81 | 43 91 TRƯỢT | TRÚNG ST: 43 91X2
23-09-2020 10 | 47 20 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG LÔ: 20
22-09-2020 86 | 06 86 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRÚNG ST: 06 86X3
21-09-2020 57 | 52 25 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
20-09-2020 42 | 65 39 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRƯỢT
19-09-2020 03 | 32 88 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 88
18-09-2020 90 | 30 97 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG ST: 30X2 97
17-09-2020 70 | 48 30 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 48 30
16-09-2020 83 | 21 74 TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG ST: 21 74
15-09-2020 30 | 44 54 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG LÔ: 54
14-09-2020 89 | 95 34 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG LÔ: 95
13-09-2020 63 | 15 41 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 15 41
12-09-2020 90 | 21 04 TRƯỢT | TRÚNG ST: 21 04
11-09-2020 28 | 41 48 TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG LÔ: 48