THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 66 | 03 69 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG LÔ: 69
04-05-2021 80 | 16 08 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG ST: 16 08
03-05-2021 25 | 66 28 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG ST: 66 28
02-05-2021 78 | 34 10 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG ST: 34 10
01-05-2021 65 | 37 48 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 37 48
30-04-2021 36 | 26 88 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG ST: 26 88
29-04-2021 26 | 58 35 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG ST: 58 35
28-04-2021 12 | 46 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 96
27-04-2021 33 | 69 76 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG ST: 69 76
26-04-2021 52 | 96 80 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG ST: 96 80
25-04-2021 78 | 35 57 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG LÔ: 57
24-04-2021 77 | 66 04 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG ST: 66 04
23-04-2021 60 | 25 35 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG ST: 25 35
22-04-2021 92 | 67 01 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG ST: 67X2 01
21-04-2021 55 | 14 44 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG LÔ: 14
20-04-2021 74 | 88 52 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 88