THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 44 | 32 82 TRÚNG SL: 44X2 | TRƯỢT
04-05-2021 89 | 57 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 57
03-05-2021 72 | 36 81 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 36 81
02-05-2021 79 | 99 78 TRÚNG SL: 79 | TRÚNG XIÊN 2: 99 78
01-05-2021 30 | 80 58 TRƯỢT | TRƯỢT
30-04-2021 29 | 70 88 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG LÔ: 88
29-04-2021 63 | 50 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
28-04-2021 70 | 60 13 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 60X2 13
27-04-2021 98 | 07 46 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 07 46
26-04-2021 02 | 15 26 TRÚNG SL: 02 | TRƯỢT
25-04-2021 91 | 41 21 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 21
24-04-2021 20 | 89 23 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 89 23
23-04-2021 26 | 86 47 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 86 47
22-04-2021 77 | 01 67 TRÚNG SL: 77 | TRÚNG XIÊN 2: 01 67X2
21-04-2021 01 | 65 95 TRÚNG SL: 01X2 | TRƯỢT
20-04-2021 58 | 90 56 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 90 56