THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 84 | 15 19 TRÚNG SL: 84 | TRÚNG LÔ: 15X2
25-09-2020 78 | 19 33 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG LÔ: 33
24-09-2020 05 | 91 86 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG XIÊN 2: 91X2 86
23-09-2020 32 | 53 33 TRÚNG SL: 32 | TRƯỢT
22-09-2020 85 | 92 37 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2020 54 | 64 95 TRÚNG SL: 54 | TRÚNG XIÊN 2: 64X2 95
20-09-2020 06 | 47 00 TRÚNG SL: 06X2 | TRÚNG LÔ: 00
19-09-2020 76 | 31 22 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 31 22
18-09-2020 11 | 52 01 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01
17-09-2020 96 | 57 77 TRÚNG SL: 96X2 | TRƯỢT
16-09-2020 23 | 94 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 94 93
15-09-2020 12 | 41 59 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 41 59
14-09-2020 31 | 28 09 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG LÔ: 09
13-09-2020 01 | 39 25 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG LÔ: 39
12-09-2020 60 | 71 09 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71
11-09-2020 93 | 89 83 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG LÔ: 89