THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 169 TRƯỢT
25-09-2020 118 TRƯỢT
24-09-2020 182 TRƯỢT
23-09-2020 711 TRÚNG SVIP 3C: 711
22-09-2020 586 TRƯỢT
21-09-2020 757 TRÚNG SVIP 3C: 757
20-09-2020 042 TRÚNG SVIP 3C: 042
19-09-2020 104 TRƯỢT
18-09-2020 290 TRÚNG SVIP 3C: 290
17-09-2020 170 TRÚNG SVIP 3C: 170
16-09-2020 582 TRÚNG SVIP 3C: 582
15-09-2020 030 TRÚNG SVIP 3C: 030
14-09-2020 589 TRƯỢT
13-09-2020 463 TRÚNG SVIP 3C: 463
12-09-2020 980 TRƯỢT
11-09-2020 229 TRƯỢT