THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 88 TRÚNG SVIP BT: 88
25-09-2020 18 TRÚNG SVIP BT: 18X2
24-09-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61
23-09-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
22-09-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
21-09-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
20-09-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
19-09-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73
18-09-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37
17-09-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
16-09-2020 86 TRÚNG SVIP BT: 86
15-09-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
14-09-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
13-09-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
12-09-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
11-09-2020 52 TRÚNG SVIP BT: 52