THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
04-05-2021 22 TRÚNG SVIP BT: 22
03-05-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03
02-05-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
01-05-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37
30-04-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36X3
29-04-2021 51 TRÚNG SVIP BT: 51
28-04-2021 43 TRÚNG SVIP BT: 43
27-04-2021 33 TRÚNG SVIP BT: 33
26-04-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16
25-04-2021 44 TRÚNG SVIP BT: 44
24-04-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
23-04-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
22-04-2021 01 TRÚNG SVIP BT: 01
21-04-2021 97 TRÚNG SVIP BT: 97
20-04-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88