THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 68 TRÚNG LÔ: 68
25-09-2020 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18X2
24-09-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
23-09-2020 12 TRƯỢT
22-09-2020 86 TRÚNG SVIP ĐỀ: 86X3
21-09-2020 58 TRƯỢT
20-09-2020 52 TRÚNG LÔ: 52
19-09-2020 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
18-09-2020 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
17-09-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
16-09-2020 93 TRÚNG LÔ: 93
15-09-2020 41 TRÚNG LÔ: 41
14-09-2020 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89X2
13-09-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
12-09-2020 81 TRƯỢT
11-09-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29