THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66
04-05-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X3
03-05-2021 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
02-05-2021 77 TRƯỢT
01-05-2021 64 TRƯỢT
30-04-2021 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36X3
29-04-2021 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
28-04-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
27-04-2021 33 TRÚNG SVIP ĐỀ: 33
26-04-2021 52 TRÚNG SVIP ĐỀ: 52
25-04-2021 78 TRÚNG SVIP ĐỀ: 78
24-04-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77X2
23-04-2021 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
22-04-2021 91 TRƯỢT
21-04-2021 55 TRÚNG SVIP ĐỀ: 55
20-04-2021 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75