THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 27-09-2020
26-09-2020 83 TRÚNG SVIP SL: 83X2
25-09-2020 78 TRÚNG SVIP SL: 78X2
24-09-2020 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
23-09-2020 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
22-09-2020 86 TRÚNG SVIP SL: 86X3
21-09-2020 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2
20-09-2020 06 TRÚNG SVIP SL: 06X2
19-09-2020 86 TRÚNG SVIP SL: 86X2
18-09-2020 12 TRÚNG SVIP SL: 12X3
17-09-2020 96 TRÚNG SVIP SL: 96X2
16-09-2020 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
15-09-2020 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
14-09-2020 31 TRÚNG SVIP SL: 31X2
13-09-2020 01 TRÚNG SVIP SL: 01X2
12-09-2020 61 TRÚNG SVIP SL: 61X3
11-09-2020 93 TRÚNG SVIP SL: 93X2